top of page

To już ostatni dzwonek! Europejski Zielony Ład puka do drzwi i zmienia zasady gry dla przedsiębiorstw.

Wraz ze starym rokiem do lamusa odejdzie stary model raportowania. Od pierwszego stycznie będą obowiązywać nowe standardy ESRS. Warto się do tego przygotować już teraz.

 

ESRS (European Sustainability Reporting Standards), czyli Europejskie Standardy Raportów Zrównoważonego Rozwoju są związane z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa rozszerza grupę firm, które mają obowiązek raportowania niefinansowego, a ESRS ujednolicają i doprecyzowują formę publikowania informacji o tym, jak działania firm wpływają na środowisko naturalne i społeczeństwo. 

 

Europejski Zielony Ład puka do drzwi

 

Dyrektywa CSRD, a w ślad za nią europejskie standardy raportowania, zmieniają sposób oraz zakres składanych raportów zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i zasadami zrównoważonego finansowania. Docelowo chodzi o to żeby “zazielenić” europejską gospodarkę: skłonić firmy by zmieniały swój model biznesowy; przestawiały go na bardziej zrównoważony, zmniejszały swój ślad węglowy, dbały o szeroko pojętą ekologię, klimat oraz pracowników. Pierwszym krokiem do tego jest  zwiększenie wiedzy na temat wpływu przedsiębiorstw na kwestie społeczne i środowiskowe. Stąd pomysł poszerzonego raportowania niefinansowego dla firm. 

 

To fundamentalna zmiana. Również dla spółek, które nie będą bezpośrednio objęte wymogami raportowania o zrównoważonym rozwoju.

 

Na pierwszy ogień tylko duże firmy? Niekoniecznie!

 

Od pierwszego stycznia 2024 r., nowe zasady pisania raportów obejmą  duże spółki giełdowe zatrudniające powyżej 500 pracowników. ESRS będą się stopniowo rozszerzać na mniejsze podmioty. Finalnie mają dotyczyć sprawozdań niefinansowych nie tylko dużych, ale również małych i średnich przedsiębiorstw, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii. Nowe standardy niefinansowanego raportowania obejmą również duże, nienotowane na giełdzie, firmy prywatne.

 

Tyle teorii i założeń prawnych. W praktyce zmiany wprowadzane przez dyrektywę CSRD sięgają znacznie głębiej, również do MŚP, które nie są listowane na giełdzie. Na pierwszy rzut oka nie podlegają one opisanym wyżej wymogom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, niemniej jednak, firmy te mogą otrzymywać prośby o informacje (np. na temat ich oddziaływania na środowisko naturalne i klimat) bezpośrednio od swoich klientów, ale nie tylko – pytać się mogą o to banki, inwestorzy oraz cały szereg innych interesariuszy.
 

Chcesz mieć spokój? Przygotuj się na nowe

 

Nowe standardy raportowania będą wymagały informacji, które do tej pory nie były przez spółki zbierane, np. dotyczące zmniejszania emisji CO2, czy śladu węglowego. Będzie to wymagać zastosowania innowacyjnych narzędzi i rozwiązań w firmie. Pomimo, że dyrektywa zacznie obowiązywać pierwszą grupę spółek od 2024 roku, działania w tym zakresie warto zaplanować już teraz. Nieszablonowa i oferująca elastyczne rozwiązania platforma Redigo Carbon wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Rozwiązanie umożliwia firmom obliczenie i redukcję ich śladu węglowego w sposób łatwy, precyzyjny i efektywny. Ponadto Redigo Carbon zajmuje się kompleksowym podejściem do kwestii ekologicznych: zapewnia narzędzia oraz wiedzę potrzebną do podjęcia właściwych działań. Generowane przez platformę SaaS raporty już teraz spełniają wymogi urzędów marszałkowskich, co eliminuje ryzyko kar za niedotrzymanie obowiązków zgłoszeniowych. Prezentowane w nich dane są czytelne, a interfejs intuicyjny i przejrzysty. 

 

Strategia redukcji CO2 jest dopasowana do każdego klienta. Z kolei firmy, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie mogą zmniejszyć swoich emisji, dostają bazę sprawdzonych projektów offsetingowych.

 

Walka ze zmianami klimatycznymi i redukcja CO2 to nie chwilowa moda. To trwała zmiana wywołana kryzysem planety. Świadomość tego ma nie tylko regulator wprowadzający Europejski Zielony Ład, ale również rynek. Klienci, coraz chętniej kupują od firm trzymających w ryzach swój negatywny wpływ na środowisko. Inwestorzy preferują finansowanie i współpracę z podmiotami przestrzegającymi nowych reguł gry, których fundamentem jest ograniczenie emisji CO2. 

 

Rynek i klienci na pewno nagrodzą tych, którzy zadbają o jakość niefinansowego raportowania. Redigo Carbon pomogą  w zagwarantowaniu wysokiej jakości danych niezbędnych do raportów.

bottom of page